Školení pro obsluhu a znalost CNC stroje

CÍLE ŠKOLENÍ TECHNICKÉHO PERSONÁLU:

 

Cíl č. 1 - dosažení kvalitního řezu - zajišťuje správné a profesionální řízení stroje.

Cíl č. 2 - dosažení maximálního výkonu - zajišťuje znalost všech technických možností stroje a uplatňování těchto znalostí během pracovního procesu stroje.

Cíl č. 3 - dosažení dlouhodobého a bezproblémového provozu stroje - zajišťuje příslušná a odborná péče o stroj během provozu.

Školící program pro technický personál

 • Program je povinný a bezplatný
 • Školení se provádí ihned po instalaci zařízení
 • Školení probíhá v českém, ruském a anglickém jazyce - dle výběru zákazníka
 • Školení se provádí s maximální efektivitou - přímo u stroje

Zkouška technického personálu s vydáním osvědčení

 • Program školení obsahuje jak podrobné informace o procesech probíhajících během plazmového a autogenního řezání (pálení, propalu), tak i podrobný popis konkrétních technologických procesů
 • Operátoři studují všechny možnosti řídícího systému stroje
 • Operátoři studují všechny možnosti pro řízení procesu řezání (pálení) a propalu
 • Operátoři studují všechny možnosti databáze maker, stejně jako vytváření individuálního plánu řezání na základě technologického zadání
 • Operátoři získávají praktické znalosti pro správnou technickou údržbu stroje

Informační podpora technického personálu během provozu stroje

 • Návody, popisy a další technická dokumentace je poskytovaná operátorům v tištěné a elektronické podobě ve vybraném jazyce
 • Operátoři se mohou obracet přímo na zákaznický servis a zadávat jakékoliv otázky
 • Většinu problémů je možné operativně vyřešit pomocí vzdáleného připojení servisu ke stroji

+420 561 034 570      info@honkys.eu

 

© 2018 HONKYS a.s. – všechna práva vyhrazena